Missie & Visie

Onze missie

Onze missie bij BOL training en advies is om een cruciale rol te spelen in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor organisaties in Nederland. Met de RI&E als basis, ontwikkelen we op maat gemaakte plannen van aanpak die niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook de veiligheid en het welzijn van medewerkers optimaliseren. We hechten waarde aan professionaliteit, samenwerking, oplossingsgerichtheid en tastbare resultaten. We stimuleren eigen regie en persoonlijke ontwikkeling, waarbij we ons richten op het leveren van diensten en producten van hoge kwaliteit.

Onze visie

Onze visie is om voorop te lopen in het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het bevorderen van veiligheid en gezondheid op de werkplek. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin zowel organisaties als hun medewerkers kunnen floreren. Dit bereiken we door innovatieve oplossingen en maatwerk te bieden, in lijn met de huidige en toekomstige behoeften van elke klant. Ons energieke team werkt nauw samen met onze klanten om te zorgen voor een geïntegreerde aanpak die bijdraagt aan duurzame resultaten en een vitale werkomgeving.

Onze kernwaarden

Bij BOL training en advies zijn onze kernwaarden de pijlers van ons handelen en denken. Ze vormen het fundament van onze organisatie en weerspiegelen onze toewijding aan het leveren van uitmuntende diensten. Elke waarde draagt bij aan onze missie om een veilige, gezonde en productieve werkomgeving te creëren voor alle organisaties waarmee we samenwerken. Deze waarden zijn niet alleen een belofte aan onze klanten, maar ook een richtlijn voor ons team in elke interactie en beslissing. Hieronder volgt een uiteenzetting van onze vier centrale kernwaarden: Professioneel Werken, Samen, Oplossingsgericht, en Resultaat. Deze waarden verankeren onze visie en missie in de praktijk en onderstrepen onze toewijding aan kwaliteit, samenwerking, innovatie en meetbare resultaten.

Veilig werken

Veilig werken houdt in dat je je werk uitvoert op een manier waarbij de kans op ongevallen, letsel en gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt wordt. Het gaat erom dat je alle mogelijke maatregelen neemt om de veiligheid en gezondheid van jezelf, je collega’s en andere betrokkenen te waarborgen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Gezond werken

Gezond werken houdt in dat je werk doet waarbij je zowel fysiek als mentaal in goede conditie blijft. Het gaat erom dat je je werkzaamheden op een gezonde en duurzame manier uitvoert, zodat je zowel op de korte als op de lange termijn gezond en energiek blijft.

Met plezier werken

Met plezier werken betekent dat je werk doet waar je echt van geniet en dat je voldoening en vreugde geeft. Het gaat er niet alleen om dat je je werk leuk vindt, maar ook dat je het gevoel hebt dat je een positieve bijdrage levert aan je werk, je collega’s, en de organisatie waarvoor je werkt.

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.