Emotie & Agressie.

Omgaan met Emotie en Agressie - BOL training en advies

Emotie mag, agressie niet!

Agressie zit in ons allemaal. Er mee omgaan ook! Het is de taak van de organisatie om de medewerkers tegen grensoverschrijdend gedrag, emotionele en agressie situaties te beschermen. Zorg daarom als organisatie ervoor dat de medewerker in staat is om dergelijke emotie en agressie incidenten aan te kunnen.

Een scherpe visie en de aandacht op agressie in de organisatie, samen met actuele kennis en vaardigheden bij de medewerker om juist te handelen bij emotie en agressie, zijn hierbij essentieel. Als organisatie laat je zien dat je zorg hebt voor de veiligheid en welzijn van de medewerkers.

Zijn jullie medewerkers bestand tegen de verharding van de huidige maatschappij?

Een maatwerk basis!

Een agressieprotocol draagt bij aan een veilige werkomgeving. Dit protocol omschrijft hoe de organisatie omgaat met emotie en agressie.

Wij hanteren een maatwerk basis voor onze trainingen. Zo implementeren wij jullie agressie protocol in de trainingen. Het agressieprotocol moet medewerkers handvatten geven, zodat zij weten hoe ze om moeten gaan met emotie en agressie én wat de visie van de organisatie is op agressie. Het bevat onder andere afspraken en werkinstructies voor de praktijksituaties. Het sluit direct aan bij de aard van het werk en de situatie op de werkvloer.

Wat leveren onze trainingen op?

Medewerkers zijn toegerust om adequaat te reageren in situaties waar emotioneel gedrag voorkomt of agressief gedrag dreigt of voorkomt.

Zij voelen zich zelfverzekerder en kunnen onderscheid maken tussen emotioneel gedrag en agressief gedrag. Medewerkers zijn daarnaast in staat om eigen emoties en spanningen te reguleren.  Ook ervaren medewerkers het nut van het maken van duidelijke afspraken, om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Tot slot zijn medewerkers in staat om de-escalerend op te treden én weten elkaar tijdens en na incidenten op te vangen.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd!

Onze training Omgaan met Emotie en Agressie is naast CCV-Code 95 ook SKJ geaccrediteerd.

Deze training zal bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen van de SKJ-geregistreerde professionals en de beroepschauffeurs. Deelnemers krijgen na afloop van deze training zeven (7) registerpunten ter behoeven van hun SKJ-registratie en CCV-code 95. Zo behalen de SKJ-geregistreerde professionals en beroepschauffeurs de punten om hun registratie te behouden én trainen zij de waardevolle vaardigheden om succesvol om te gaan met emotie en agressie en de-escalatie.

Agressietrainingen

Het is belangrijk dat men voorbereid is op iedere potentiële emotionele of agressieve situatie. Door zelfkennis en de ander te begrijpen, is de medewerker veelal in staat emotioneel en agressief gedrag om te buigen. Onze op maat gemaakte trainingen zijn hiervoor de perfecte basis.

Omgaan met Emotie & Agressie

Inzicht en praktische handvatten om met lastige situaties om te gaan en je eigen spanning te reguleren.

Interventie team

Het oefenen en het zich bekwamen in gericht en adequaat ingrijpen bij een agressor. Ofwel, het volledig overnemen van escalerende situatie.

Ambassadeur van de organisatie

De houding en uitstraling dragen bij aan de indruk die mensen hebben van je organisatie. Jullie medewerkers zijn de Ambassadeurs van jullie organisatie.

Opvang en Nazorg

Het adequaat inspelen op opvang en nazorg, om nadelige bijeffecten te voorkomen van een agressie-incident.

Klantverhaal

Omgevingsdienst Groningen vond het belangrijk om hun medewerkers handvatten te geven hoe ze om moeten gaan met deze lastige situaties.

Hier hebben wij de training ‘Omgaan met agressie en geweld’ voor.
Logo Omgevingsdienst Groningen - BOL training en advies

Organisatie

Omgevingsdienst Groningen

Soort training

Omgaan met Agressie en Geweld

Meer weten?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070nicky@boladvies.nl

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.