Risico inventarisatie & evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie - BOL training en advies

Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie breng je alle arbeidsrisico’s in kaart!

Je werknemers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. Dat betekent dat je verplicht bent te onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Met een RI&E breng je als organisatie op gestructureerde wijze de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart.

De eerste stap is het inventariseren van gevaren of de mate waarin de gevaren een risico vormen. Daaropvolgend worden risico’s geëvalueerd. De evaluatie is het prioriteren van risico’s door het uitvoeren van een risicobeoordeling. Met behulp van een Plan van Aanpak leg je als organisatie vast, op welke wijze risico’s zijn beheerst, op welke termijn en wie dit gaat uitvoeren. Zo’n Plan van Aanpak is een essentieel hulpmiddel om op een gestructureerde wijze aan veilige en gezonde werkomstandigheden in je organisatie te werken.

Hoe ondersteunt BOL bij de RI&E?

Wanneer wij van BOL training en advies bij jullie een RI&E mogen uitvoeren komt één van onze 3 Arbokerndeskundigen, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygienst of Arbeids & Organisatiedeskundige, voorafgaand bij je organisatie langs. Daarbij zal de Arbokerndeskundigen Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) methodiek aangevuld met branche specifieke vragen, de risico’s en arbothema’s met je doornemen.

Dit doen wij praktisch en duidelijk waardoor je goed inzicht krijgt en weet welke acties bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden!

Hoe ondersteunt BOL bij de RI&E - Risico Inventarisatie en Evaluatie
Toetsing van de RI&E - Risico Inventarisatie en evaluatie - BOL training en advies

Toetsing van de RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, moet deze getoetst worden. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/arbokerndeskundige getoetst wordt.

De toets bestaat uit een systeemtoets en een scopetoets. De systeemtoets bekijkt het gehele arbeidsomstandigheden terrein binnen het bedrijf. Hierbij wordt de RI&E beoordeeld op basis van de criteria volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Daarnaast wordt het Plan van Aanpak beoordeeld. De scopetoets beoordeelt of de RI&E afdoende ingaat op alle risico’s die zich kunnen voordoen.

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie heb je veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd. De volgende stap is dan, doorpakken!

Vaak geeft de ‘basis-RI&E’ een overzicht van blootstelling aan verschillende risico’s in je bedrijf. Wil je de werksituatie van jou en jouw collega’s zo veilig mogelijk maken? Pak dan het plan van aanpak erbij en bekijk welk risico’s er wanneer moeten worden aangepakt. Sommige risico’s gaan te ver om daar binnen de RI&E op in te gaan, dan wordt er vaak gekozen voor de vorm van een aparte, verdiepende RI&E op een specifiek onderwerp.

Verdiepende onderzoeken.

Een verdiepende RI&E is een verdiepingsslag voor specifieke risico’s. In de RI&E wordt er geconstateerd dat er sprake is van een bepaald risico. Hier wordt een aparte verdiepende RI&E op een specifiek onderwerp voor opgesteld. Wij helpen je graag bij deze vervolgstappen.

Verdiepende onderzoek RI&E - BOL training en advies
Hybride werken

Wat een aantal jaar geleden maar langzaam ontwikkelde, werd snel voor velen een nieuwe werkelijkheid. Goed dat je aan de slag gaat met hybride werken; het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Wat je hiervoor nodig hebt is een hybride werkomgeving.

Verdiepende onderzoek RI&E - BOL training en advies
Ondermijning

Bij de controle op ondermijnende activiteiten worden handhavers, toezichthouders, BOA’s en buitendienstmedewerkers regelmatig blootgesteld aan risicovolle situaties. Denk hierbij aan zaken als drugsafval en -laboratoria, illegaal wonen en vastgoedfraude.

Verdiepende onderzoek RI&E - BOL training en advies
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Veel werknemers werken tegenwoordig onder hoge druk. Dit heeft effect op hun mentaal functioneren en algeheel welzijn. Het kan het plezier in het werk verminderen, werknemers kunnen uitvallen met psychische klachten, maar ook de werksfeer en productiviteit kunnen hieronder lijden.

Verdiepende onderzoek RI&E - BOL training en advies
Biologische agentia

Buitendienstmedewerkers verrichten allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte en kunnen blootgesteld worden aan biologische agentia.

Verdiepende onderzoek RI&E - BOL training en advies
Integrale agressie preventie

De veiligheid van de medewerker gaat boven alles. Door aandacht te besteden aan veiligheid en preventie, maatregelen tijdens incidenten, norm meting en opvang en nazorg gaat de hoeveelheid en mate van agressief gedrag naar beneden.

Contact opnemen

Samen aan de slag met de RI&E of wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070pieter@boladvies.nl

Actueel houden van de RI&E?

Wist je dat BOL training en advies de Risico Inventarisatie en Evaluatie als een dynamisch en “levend” document ziet? Een RI&E kan soms nog wel eens als een papieren tijger gezien worden. Juist om die reden hebben wij een ‘Servicecontract‘ ontwikkeld om jullie organisatie volledig te ontzorgen!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.