Blogs en klantverhalen

Blogs

Rick

De kracht van slaap

Slaap is een van de meest fundamentele en essentiële aspecten van ons leven. Het is niet alleen een tijd van rust en herstel, maar het is ook een cruciale factor voor onze algehele gezondheid en welzijn. Als vitaliteitscoach is het mijn missie om de waarde van slaap te benadrukken en mensen te helpen begrijpen waarom het zo belangrijk is voor een gezonde levensstijl en het voorkomen van stress.

Rick

De kracht van weerbaarheid

Weerbaarheid is een eigenschap die essentieel is in zowel ons persoonlijke als professionele leven. Het verwijst naar het vermogen om veerkrachtig en effectief om te gaan met uitdagingen, stress, conflict en druk. In de context van de werkplek is weerbaarheid van onschatbare waarde, zowel voor individuele medewerkers als voor de organisatie als geheel.

Rick

Vooruitblik op veiligheid en gezondheid in 2024!

Het is belangrijk om voortdurend aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid binnen je organisatie. BOL training en advies staat klaar om je te voorzien van waardevolle tips en inzichten om ervoor te zorgen dat je in 2024 goed voorbereid bent op alle uitdagingen op het gebied van welzijn op de werkplek!

Rick

Duurzame inzetbaarheid, dat staat als een huis!

Het Huis van Werkvermogen is een model dat gebruikt wordt om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Het model is ontwikkeld in Finland en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

Stijn

Enquête weerbaarheid tegen verschillende uitingsvormen van ondermijning

Afstudeeronderzoek Stijn Palings
Deze enquête maakt onderdeel uit van een (afstudeer)onderzoek dat inzicht moet geven in verschillende methoden om toezichthouders en handhavers weerbaarder te maken tegen verschillende uitingsvormen van ondermijning.

Nicky

Preventiemedewerker

(Online) Training Preventiemedewerker
Heeft jullie organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook jullie organisatie gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de online training van BOL training en advies en word binnen 2 dagdelen preventiemedewerker.

Ineke

RI&E volledig en actueel!

Wist je dat BOL training en advies de Risico Inventarisatie en Evaluatie als een dynamisch en “levend” document ziet? Een RI&E kan soms nog wel eens als een papieren tijger gezien worden. Juist om die reden hebben wij een “Servicecontract” ontwikkeld om jullie organisatie volledig te ontzorgen!

Wat houdt de wijziging in toetsing van de RI&E in? - BOL training en advies
Jimmy

Wat houdt de wijziging toetsing van de RI&E in?

Per 1 juli 2022 geldt een wijziging met betrekking tot de toetsing van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor de uitvoering van de RI&E heeft de wijziging geen gevolgen. Voor het toetsen van de RI&E wel.

RI&E manager AenO fonds Gemeenten stopt in 2024 - BOL training en advies
Eric

RI&E-manager AenO fonds Gemeenten stopt in 2024.

Wellicht heb je het al gelezen. Het AenO fonds Gemeenten heeft aangegeven te stoppen met het aanbieden van de RI&E manager. De software die ingezet wordt om de RI&E uit te voeren, voldoet niet meer aan de eisen voor de toekomst. Het AenO fonds is druk bezig een geschikte Tool te vinden.

Wat levert vitale medewerkers op? - BOL training en advies
Rick

Wat levert vitale medewerkers op?

Vitaliteit is hot topic. Naast dat organisaties door de vergrijzing hun medewerkers duurzaam inzetbaar houden, levert aandacht geven aan vitaliteit organisaties nóg meer op. Door de krapte op de arbeidsmarkt wil je je huidige personeel blijven binden en boeien. Dat kan door inzicht te krijgen in de energievreters en energiegevers van jullie medewerkers. Van inzicht, naar impact!

Hoe zet je succesvol een vitaliteitsproject op? - BOL training en advies
Liza

Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart.

Een organisatie breed digitaal PSA-onderzoek dat zorgt voor impact. Al vele organisaties hebben het ingezet. BOL training en advies ondersteund organisaties door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daar is ook het verdiepende PSA-onderzoek bijgekomen. De verworven data uit beide diensten bieden input voor een compleet plan van aanpak voor de organisatie. De focus ligt op wat de medewerker kan doen, maar juist ook wat de organisatie zelf kan doen.

Een energieke BOA is heel belangrijk - BOL training en advies
Pieter

Een energieke BOA is heel belangrijk

Het dagelijks werk van de BOA binnen de gemeente, een waterschap of omgevingsdienst omvat veel verschillende werkzaamheden. Op het ene moment is een BOA bezig met activiteiten als illegale stort van huisvuil of drugsafval, stroperij en beschadiging van flora & fauna in het buitengebied.

Nicky

Inzicht in PSA, impact op verzuim

Het jaar 2022 kenmerkt zich door de stijging in psychisch verzuim. Het gaat om langdurend verzuim door psychische klachten. Gemiddeld ben je een medewerker ongeveer negen maanden kwijt. Een verzuimdag kost de werkgever volgens TNO ongeveer €250 per medewerker. Tel daar ook nog eens de krapte op de arbeidsmarkt bij op, en je productieverlies en kosten worden alsmaar hoger. Zorgwekkend. Krijg psychisch verzuim in een vroeg stadium inzichtelijk en schakel passende hulp in, dat flinke impact maken! Maar hoe?

Klantverhalen

Pieter

Gemeente Halderberge

Effectief omgaan met Emotie en Agressie

In een werkomgeving, zoals die van de Gemeente Halderberge, komen medewerkers dagelijks in contact met verschillende situaties en personen. Soms kunnen deze interacties gepaard gaan met emoties en spanning, en in zeldzame gevallen zelfs met agressie. Het is van vitaal belang dat medewerkers zich hierop voorbereiden en beschikken over de juiste vaardigheden om dergelijke situaties effectief aan te pakken. Daarom heeft de Gemeente Halderberge recentelijk de training “Omgaan met Emotie en Agressie” aan haar medewerkers aangeboden.

Kim

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem zet zich in voor de Fysieke Belasting van haar Buitendienstmedewerkers

In de voortdurende zoektocht naar het welzijn van haar medewerkers, heeft de Gemeente Haarlem zich gericht op het aanpakken van fysieke belasting bij haar buitendienstmedewerkers. Een recent Preventief Medisch Onderzoek (PMO) heeft aangetoond dat fysieke belasting een belangrijk aandachtspunt is voor de medewerkers die werkzaam zijn op de begraafplaatsen. In een baanbrekende samenwerking met BOL Training en Advies heeft de Gemeente Haarlem grondig gekeken naar de werkplekken en de aard van de werkzaamheden van deze buitendienstmedewerkers.

Kim

Gemeente Noardeast-Fryslân

Preventief Medisch Onderzoek

De gezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn de sleutel tot een bloeiende gemeenschap, en Gemeente Noardeast-Fryslân streeft ernaar om juist dat te bereiken. Wij van BOL Training en Advies zijn trots en enthousiast om de handen ineen te slaan met deze gemeente om dit doel te verwezenlijken. Ons gezamenlijke initiatief begint met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor de medewerkers van Gemeente Noardeast-Fryslân.

Pieter

Gemeente Edam-Volendam

Training krachtig communiceren
Bij de gemeente Edam-Volendam zijn er regelmatig situaties waarin ambtenaren moeten optreden tegen overlast en wangedrag. Dit kan gepaard gaan met spanningen en emoties, wat de communicatie bemoeilijkt. Om hier beter mee om te gaan heeft BOL training en advies een training assertief en effectief communiceren verzorgd voor een aantal medewerkers van de gemeente.

Rick

Gemeente Vught

Werkplekonderzoek
Wij hebben onlangs een werkplekonderzoek uitgevoerd bij de Gemeente Vught. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de fysieke belasting van medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en om aanbevelingen te doen om de werkplek te optimaliseren.

Liza

Gemeente Reimerswaal

100% deelnamepercentage PSA onderzoek!
Veel werknemers werken tegenwoordig onder hoge druk. Dit heeft effect op hun mentaal functioneren en algeheel welzijn. Gemeente Reimerswaal wilde dit graag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en waar nodig proberen te verhelpen. Doormiddel van ons uitgebreide PSA onderzoek hebben ze inzicht gekregen in de psychosociale arbeidsbelasting binnen de organisatie.

Eric

Dunea

6-daagse veiligheidstraining
Veiligheidskundige dat is niet zomaar iets en dat word je ook niet zomaar. Als basis veiligheidskundige ben je de rechterhand en gesprekspartner van de hogere veiligheidskundige. Afgelopen periode hebben wij 8 medewerkers van DUNEA mogen opleiden tot Basis Veiligheidskundige.

Rick

Omgevingsdienst Brabant Noord

Een PMO, dé basis voor een vitale organisatie!
Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng je in kaart hoe gezond en vitaal je organisatie is. Een vitale werkvloer is de ideale basis van succes! Wie zich gezond en energiek voelt, kan optimaal presteren en genieten van het leven. Buiten een vitaliteitsscan of uitgebreide fysieke check, is een PMO een goede manier om inzicht te krijgen, bewustwording te creëren en aandacht te geven aan vitaliteit binnen de organisatie.

Nicky

KWS Infra Roosendaal & Sas van Gent

De jaarlijkse veiligheidstrainingen
In het kader van ‘eigen veiligheid en gezondheid eerst’ volgen een groot aantal collega’s van KWS Infra B.V. Roosendaal en Sas van Gent jaarlijks diverse veiligheidstrainingen bij BOL training en advies.

Rick

WVS

VCA trainingen
Wij bieden onze trainingen óók aan voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Daarom organiseren wij voor de WVS de VCA training speciaal voor deze doelgroep niet in 1 of 2 dagen maar in meerdere dagdelen. De stof word opgedeeld in behapbare stukken waardoor het voor deze doelgroep beter te begrijpen is.

Training omgaan met agressie en geweld voor Omgevingsdienst Groningen - BOL training en advies
Pieter

Omgevingsdienst Groningen

Omgaan met Agressie en Geweld
Agressie is, helaas, een steeds meer voorkomend verschijnsel in onze huidige samenleving. Medewerkers van jullie organisatie kunnen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in aanraking komen met allerlei soorten van agressie of onacceptabel gedrag. De agressie kan zich uitten in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag. Het uiten in deze verschillende vormen kent verschillende achterliggende oorzaken. Een eerste instinctieve reactie bestaat uit vluchten, vechten of bevriezen. Een logische, maar een niet altijd veiligheidsbevorderende reactie. Omgevingsdienst Groningen vond het belangrijk om hun medewerkers handvatten te geven hoe ze om moeten gaan met deze lastige situaties. Hier hebben wij de training ‘Omgaan met agressie en geweld’ voor.

Workshop Veiligheidsdag 2022 voor Enexis Netbeheer - BOL training en advies
Sophie

Enexis Netbeheer

De veiligheidsdag 2022
Via de website kwam er een aanvraag binnen voor het faciliteren van een workshop op de Veiligheidsdag 2022 van Enexis. We schakelen snel en we hebben de contactpersoon op de gewenste tijd gebeld. Om goed van dienst te zijn, nemen we de tijd om door te vragen. Zo ook bij  Enexis. De opdracht luidde een workshop te regelen gaande over het onderwerp “vitaliteit”. Immers,  vitale medewerkers dragen bij aan de veiligheid.

Psychosociaal arbeidsonderzoek (PSA) voor SWZ - BOL training en advies
Pieter

SWZ

Psychosociale arbeidsbelasting in kaart!
Een organisatie breed digitaal PSA-onderzoek dat zorgt voor impact. SWZ heeft het ingezet. BOL training en advies draagt hier sinds 2020 aan bij door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Sinds 2022 is daar het PSA-onderzoek bijgekomen. De verworven data uit beide diensten bieden input voor een compleet plan van aanpak voor de organisatie. De focus ligt op wat de medewerker kan doen, maar juist ook wat SWZ zelf kan doen.

Gemeente Hoeksche Waard logo - BOL training en advies
Liza

Gemeente Hoeksche Waard

Ambassadeur van de organisatie
De medewerkers van de buitendienst zijn verantwoordelijk voor veel aspecten in de buitenruimte. Zij zijn op straat aanwezig en daadwerkelijk een visitekaartje van de gemeente. Dan wil je als Gemeente zijnde ook graag dat ze dat goed uitdragen. Maar hoe bereik je deze groep het beste?

Logo Gemeente Haarlemmermeer - BOL training en advies
Rick

Gemeente Haarlemmermeer

Week van de werkstress; Bureau Yoga
Yoga onder werktijd? Wat geen gedoe! Een geschikte lege ruimte op kantoor vinden en wie regelt een matje? Nee hoor! (Online) Bureau Yoga is (thuis) te doen vanachter jouw bureau. Ideaal! Zo heb je even een uurtje op extra op te laden, om vervolgens weer lekker te kunnen knallen.

ZorgSaam logo - BOL training en advies
Pieter

ZorgSaam

Individuele coaching: Positieve mentale gezondheid op de werkvloer!
Steeds vaker ontstaat de vraag voor individuele coaching trajecten. Dat is ook niet zo gek, want er wordt veel van de medewerker gevraagd. Eerst kwam daar opeens corona, en moesten we met zijn alle hybride gaan werken. Nu ontstaat er druk door personeelstekorten. Hoe waardevol is het, dat een werkgever zoals ZorgSaam haar medewerkers ziet en ondersteund.

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.