Veilig en gezond werken.

Snel naar

RI&E
Emotie & Agressie
Vitaal werken
Veilig werken
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) - BOL training en advies

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Gezond en veilig werken begint met een Risico Inventarisatie & Evaluatie! Als werkgever ben je verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E breng je als organisatie tijdig de risico’s in de praktijk in kaart en beschrijf hiermee hoe je deze aanpakt of voorkomt!

Lees meer

Ons Verhaal

‘’Wij geloven in de kracht van onze 25 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid in (semi-) overheid en bedrijven waardoor wij precies weten wat er speelt bij onze klanten. BOL training & advies is niet alleen een bureau maar meer jouw persoonlijke adviespartner die thuis is in complexe situaties die vragen om een maatwerk aanpak!’

Klant verhalen

Lees in onze klantverhalen hoe verschillende organisaties samen met BOL training & advies hun agressie protocol, Risico Inventarisatie & Evaluatie, vitaliteit en veiligheid aanpakken.

Gemeente Reimerswaal
Enexis Netbeheer
Gemeente Vught
Gemeente Reimerswaal

100% deelnamepercentage PSA onderzoek!
Veel werknemers werken tegenwoordig onder hoge druk. Dit heeft effect op hun mentaal functioneren en algeheel welzijn. Gemeente Reimerswaal wilde dit graag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en waar nodig proberen te verhelpen. Doormiddel van ons uitgebreide PSA onderzoek hebben ze inzicht gekregen in de psychosociale arbeidsbelasting binnen de organisatie.

BOL van kennis

Wij signaleren trends en ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Alles wat we weten en kunnen delen we proactief met je. Benut onze kennisbank en lees meer over veilig en gezond werken!

De kracht van weerbaarheid

Weerbaarheid is een eigenschap die essentieel is in zowel ons persoonlijke als professionele leven. Het verwijst naar het vermogen om veerkrachtig en effectief om te gaan met uitdagingen, stress, conflict en druk. In de context van de werkplek is weerbaarheid van onschatbare waarde, zowel voor individuele medewerkers als voor de organisatie als geheel.

Duurzame inzetbaarheid, dat staat als een huis!

Het Huis van Werkvermogen is een model dat gebruikt wordt om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Het model is ontwikkeld in Finland en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

RI&E volledig en actueel!

Wist je dat BOL training en advies de Risico Inventarisatie en Evaluatie als een dynamisch en “levend” document ziet? Een RI&E kan soms nog wel eens als een papieren tijger gezien worden. Juist om die reden hebben wij een “Servicecontract” ontwikkeld om jullie organisatie volledig te ontzorgen!

RI&E manager AenO fonds Gemeenten stopt in 2024 - BOL training en advies
RI&E-manager AenO fonds Gemeenten stopt in 2024.

Wellicht heb je het al gelezen. Het AenO fonds Gemeenten heeft aangegeven te stoppen met het aanbieden van de RI&E manager. De software die ingezet wordt om de RI&E uit te voeren, voldoet niet meer aan de eisen voor de toekomst. Het AenO fonds is druk bezig een geschikte Tool te vinden.

Wat levert vitale medewerkers op? - BOL training en advies
Wat levert vitale medewerkers op?

Vitaliteit is hot topic. Naast dat organisaties door de vergrijzing hun medewerkers duurzaam inzetbaar houden, levert aandacht geven aan vitaliteit organisaties nóg meer op. Door de krapte op de arbeidsmarkt wil je je huidige personeel blijven binden en boeien. Dat kan door inzicht te krijgen in de energievreters en energiegevers van jullie medewerkers. Van inzicht, naar impact!

Hoe zet je succesvol een vitaliteitsproject op? - BOL training en advies
Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart.

Een organisatie breed digitaal PSA-onderzoek dat zorgt voor impact. Al vele organisaties hebben het ingezet. BOL training en advies ondersteund organisaties door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daar is ook het verdiepende PSA-onderzoek bijgekomen. De verworven data uit beide diensten bieden input voor een compleet plan van aanpak voor de organisatie. De focus ligt op wat de medewerker kan doen, maar juist ook wat de organisatie zelf kan doen.

Wat houdt de wijziging in toetsing van de RI&E in? - BOL training en advies
Wat houdt de wijziging toetsing van de RI&E in?

Per 1 juli 2022 geldt een wijziging met betrekking tot de toetsing van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor de uitvoering van de RI&E heeft de wijziging geen gevolgen. Voor het toetsen van de RI&E wel.

Een energieke BOA is heel belangrijk - BOL training en advies
Een energieke BOA is heel belangrijk

Het dagelijks werk van de BOA binnen de gemeente, een waterschap of omgevingsdienst omvat veel verschillende werkzaamheden. Op het ene moment is een BOA bezig met activiteiten als illegale stort van huisvuil of drugsafval, stroperij en beschadiging van flora & fauna in het buitengebied.

Inzicht in PSA, impact op verzuim

Het jaar 2022 kenmerkt zich door de stijging in psychisch verzuim. Het gaat om langdurend verzuim door psychische klachten. Gemiddeld ben je een medewerker ongeveer negen maanden kwijt. Een verzuimdag kost de werkgever volgens TNO ongeveer €250 per medewerker. Tel daar ook nog eens de krapte op de arbeidsmarkt bij op, en je productieverlies en kosten worden alsmaar hoger. Zorgwekkend. Krijg psychisch verzuim in een vroeg stadium inzichtelijk en schakel passende hulp in, dat flinke impact maken! Maar hoe?

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.