Agressie trainingen.

Omgaan met Emotie & Agressie

Iedere professional heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk. Afhankelijk van de beroepsgroep wordt de klant soms cliënt, burger, deelnemer, bewoner, passagier of patiënt genoemd. Emotie, agressie en grensoverschrijdend gedrag komt overal voor!

Een maatwerk training ‘Omgaan met Emotie en Agressie’ geeft inzicht en praktische handvatten om met lastige situaties om te gaan. Alle theorie wordt interactief en praktijkgericht behandeld. Door vaardigheden vervolgens laagdrempelig te oefenen, wordt de stap gemaakt van ‘begrijpen’ naar daadwerkelijk ‘kunnen’ in de praktijk. Deelnemers verlaten de training weerbaarder en vaardiger.

Aan het eind van een training wordt de training schriftelijk geëvalueerd. Na de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatierapportage met alle uitslagen.

Interventie team

Een agressie-interventieteam wordt ingezet bij escalerende incidenten op de werkvloer. Het team bestaat uit speciaal opgeleide collega’s. Medewerkers proberen agressie te voorkomen, dan wel aan te pakken door verbaal agressief gedrag te begrenzen. Als het dan toch escaleert, handelen medewerkers dit vaak zelf af.

Op het moment dat een klant niet luistert, bedreigend wordt en anderszins verminderd beïnvloedbaar wordt, kunnen medewerkers het agressie-interventieteam bellen. Zij hebben als taak in te grijpen en de situatie te bedaren, af te wenden of – als het niet anders kan – de agressor te verwijderen.

Dit houdt in dat zij kennis hebben van de oorsprong en diverse vormen van emotie en agressie en praktijkervaring opdoen door middel van rollenspellen met een trainer en trainingsacteur. Tijdens de training staat daarom het oefenen en het zich bekwamen in gericht en adequaat ingrijpen en het volledig overnemen van escalerende situatie(s) centraal!

Ambassadeur van je organisatie

Hoewel het klinkt als een cliché, is het geen fabeltje. Jullie medewerkers van de buitendienst vertegenwoordigen het zichtbare visitekaartje van jullie organisatie.

De houding, gedrag, kleding, onderlinge omgangsvormen, non verbale uitstraling van de medewerkers, dragen allemaal bij aan de indruk die mensen hebben van je organisatie. Gemiddeld genomen zijn dit de no-nonsens mannen met een dito uitstraling. Hen bereiken met een training en een daadwerkelijke gedragsverandering bewerkstelligen, behoeft ons inzien een bijzondere aanpak. Daar onderscheiden wij ons in!

Het doel van deze trainingen is het tijdig herkennen van en omgaan met emotie, dan wel agressie, het op de hoogte zijn van de organisatienorm (wel/niet acceptabel) en misschien nog wel het allerbelangrijkste: ‘’Het onder controle houden van de eigen emoties in een spanningsvolle situatie.’’

Opvang en Nazorg

Het verantwoord opvangen en begeleiden van het slachtoffer die met een agressie-incident in aanraking is gekomen, vraagt de nodige specifieke kennis, houding, tact, empathie en communicatieve vaardigheden.

Slachtoffers krijgen vaak te maken met gevoelens van kwetsbaarheid, machteloosheid of schuld. Het is van belang hier adequaat op in te spelen, om nadelige bijeffecten te voorkomen.

Na het volgen van de training hebben de deelnemers kennis opgedaan in het verlenen van opvang en nazorg. Zij hebben geleerd waarmee zij rekening moeten houden. Daarnaast hebben zij geleerd waar hun eigen grenzen liggen, qua opvang óf op welk moment zij professionele hulp moeten inschakelen.

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.