Kennis van

Het huis van werkvermogen!

Een model voor duurzame inzetbaarheid

Het Huis van Werkvermogen is een model dat gebruikt wordt om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Het model is ontwikkeld in Finland en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

Het Huis van Werkvermogen bestaat uit vier verdiepingen: werkvermogen, gezondheid, competenties en waarden. Hieronder lichten we de verdiepingen verder toe.

Werkvermogen

De eerste verdieping van het Huis van Werkvermogen is werkvermogen. Hierbij gaat het om de mate waarin een werknemer zowel fysiek als mentaal in staat is om zijn werk uit te voeren. Het werkvermogen wordt beïnvloed door factoren als leeftijd, gezondheid, werkbelasting en persoonlijke omstandigheden. Een goede balans tussen deze factoren draagt bij aan een hoog werkvermogen.

Gezondheid

Op de tweede verdieping van het Huis van Werkvermogen vinden we gezondheid. Gezondheid heeft invloed op het werkvermogen, maar andersom geldt dit ook. Een werknemer met een goede gezondheid zal over het algemeen een hoger werkvermogen hebben dan een werknemer met een slechte gezondheid. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook om mentale gezondheid en welzijn.

Competenties

De derde verdieping van het Huis van Werkvermogen is competenties. Hierbij gaat het om de kennis, vaardigheden en houding van een werknemer. Competenties zijn van belang om het werk goed te kunnen uitvoeren, maar ook om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen. Als werknemer is het belangrijk om te blijven leren en jezelf te blijven ontwikkelen, zodat je mee kunt blijven gaan met veranderingen in de organisatie en in de maatschappij.

Waarden

De vierde en tevens bovenste verdieping van het Huis van Werkvermogen is waarden. Hierbij gaat het om de drijfveren en waarden van de werknemer. Wat vind je belangrijk in het leven en in je werk? Wat geeft je energie en motivatie om aan het werk te gaan? Als werknemer is het belangrijk om werk te doen dat aansluit bij je waarden en drijfveren. Dit draagt bij aan een hoger werkvermogen en een hogere mate van welzijn.

Duurzame inzetbaarheid, dat staat als een huis

Alle verdiepingen hebben samen invloed op het dak: het werkvermogen. Dit dak wordt gedragen door de onderlinge verdiepingen. Is er werk aan de winkel op een etage? Dan heeft dit invloed op het werkvermogen.

Inzicht in de gezondheid op de werkvloer? Wij helpen je op het gebied van onderzoek en preventie.

Contact opnemen!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.