Verhaal van

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem zet zich in voor de Fysieke Belasting van haar Buitendienstmedewerkers

In de voortdurende zoektocht naar het welzijn van haar medewerkers, heeft de Gemeente Haarlem zich gericht op het aanpakken van fysieke belasting bij haar buitendienstmedewerkers. Een recent Preventief Medisch Onderzoek (PMO) heeft aangetoond dat fysieke belasting een belangrijk aandachtspunt is voor de medewerkers die werkzaam zijn op de begraafplaatsen.

Het takenpakket van de buitendienstmedewerkers op de begraafplaatsen is gevarieerd en omvat onder andere het graven en sluiten van graven, het onderhoud van de begraafplaatsen en het begeleiden van begrafenisdiensten. Deze functie kan zowel fysiek als mentaal veeleisend zijn, en het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de medewerkers gezond en wel hun belangrijke taken kunnen uitvoeren.

Het jaar begon met een grondig werkplekonderzoek uitgevoerd door BOL Training en Advies. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op de fysieke aspecten van de functie, maar ook op de algemene werkomstandigheden en de mentale belasting van de medewerkers. Een opmerkelijk aspect van dit onderzoek was de inzet van coach Rick, die niet alleen met een kritisch oog naar de werkplekken keek, maar ook daadwerkelijk zijn werkschoenen aantrok en meerdere dagen meewerkte met de buitendienstmedewerkers.

Dit unieke voorbeeld van ‘coaching on the job’ gaf Rick de kans om de medewerkers te observeren en van binnenuit te begrijpen wat hun dagelijkse taken inhouden. Gedurende deze tijd deelde hij waardevolle inzichten, aanwijzingen en praktische tips om de fysieke belasting te verminderen en de werkprocessen te optimaliseren.

Het werkplekonderzoek en de coaching hebben geleid tot belangrijke verbeteringen op de begraafplaatsen van de Gemeente Haarlem. Dankzij deze inspanningen zijn de medewerkers nu beter voorbereid en uitgerust om hun veeleisende taken uit te voeren zonder buitensporige fysieke belasting.

Kracht komt niet alleen van fysieke belasting, maar ook van de wijsheid om te weten wanneer je even moet rusten en herstellen.

Het initiatief van Gemeente Haarlem om de fysieke belasting van haar medewerkers aan te pakken, is een uitstekend voorbeeld van een werkgever die zich inzet voor het welzijn van zijn personeel. Door nauw samen te werken met experts op het gebied van training en advies heeft de gemeente niet alleen de arbeidsomstandigheden verbeterd, maar ook een positieve verandering teweeggebracht in het leven van haar medewerkers. Deze inzet om fysieke belasting te verminderen is een duidelijke weerspiegeling van het belang dat de gemeente hecht aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen.

Gemeente Haarlem besloten om in november opnieuw een uitgebreid werkplekonderzoek uit te voeren. Waarom in november? De keuze voor deze specifieke maand is gebaseerd op het besef dat de weersomstandigheden in die periode anders zijn en dat er specifieke werkzaamheden zijn die zich voordoen tijdens de herfst- en wintermaanden. Denk hierbij aan het overvloedige bladval en de noodzaak om graven schoon te houden. Deze seizoensgebonden veranderingen in werkzaamheden en omstandigheden kunnen een impact hebben op de fysieke belasting van de medewerkers.

De voordelen van een werkplekonderzoek!

  • Verbetering arbeidsomstandigheden
  • Verhoogde productiviteit
  • Verlaging van ziekteverzuim
  • Werknemerstevredenheid
  • Kostenbesparing

Aan de slag?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw vitale organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070rick@boladvies.nl

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.