Kennis van

PSA en impact op verzuim.

Inzicht in PSA, impact op verzuim.

Het jaar 2022 kenmerkt zich door de stijging in psychisch verzuim. Het gaat om langdurend verzuim door psychische klachten. Gemiddeld ben je een medewerker ongeveer negen maanden kwijt. Een verzuimdag kost de werkgever volgens TNO ongeveer €250 per medewerker. Tel daar ook nog eens de krapte op de arbeidsmarkt bij op, en je productieverlies en kosten worden alsmaar hoger. Zorgwekkend. Krijg psychisch verzuim in een vroeg stadium inzichtelijk en schakel passende hulp in, dat flinke impact maakt! Maar hoe?

Een flinke verkorting op de verzuimduur en dus ook een flinke besparing in de kosten, dat is een mooi streven. Wat kun je als werkgever hierin doen? Hoe ga je van inzicht, naar impact? Om te beginnen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen wat er speelt in  de organisatie, maar ook concreet binnen de verschillende afdelingen. Er zijn verschillende onderwerpen die in kaart gebracht dienen te worden. Denk hierbij aan: werkvermogen, werkdruk en hoeveelheid, herstelbehoefte, toekomstperspectief, ongewenst gedrag, bevlogenheid en stress.

 

Onderzoek het!

Het wordt aangeraden deze onderwerpen te onderzoeken onder alle medewerkers van de organisatie. Het onderzoek kan bijvoorbeeld uitgezet worden via een online vragenlijst onder alle medewerkers. Dat is een mooie manier om laagdrempelig een grote respons te genereren en inzicht te krijgen organisatie breed.

Onze aanpak:

Onze aanpak is te vangen in zes stappen:

  • Organiseren activatiecampagne
  • Uitnodigen van deelnemers PSA-onderzoek
  • Uitvoeren PSA-onderzoek
  • Analyseren van de resultaten
  • Individuele en organisatie rapportages
  • Opvolging en borging van het PSA-onderzoek

Impact maken

Om impact te kunnen maken, is het waardevol om op afdelingsniveau in te kunnen zoomen in de resultaten. Op die manier kan er gericht een plan van aanpak worden opgesteld, afgestemd op de doelgroep en de behoeften. Met behulp van de resultaten, krijgt de leidinggevende van een afdeling de knoppen in beeld waaraan gedraaid dient te worden. Hiermee kunnen verzuimsignalen opgespoord worden en actie worden ingezet om het tegen te gaan. Nu kan er vroegtijdig en preventief geïntervenieerd worden!

BOL training en advies staat hierbij graag voor je klaar! Wij hebben een integrale aanpak ontwikkeld op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Met onze zes stappen loodsen wij jullie organisatie op een effectieve manier door het gehele proces heen. Van het samen creëren van draagvlak binnen jullie organisatie, tot het uiteindelijk presenteren van de resultaten en het advies. We zijn bijzonder gemotiveerd om de samenwerking altijd tot een succes te maken!

Een PSA onderzoek uitvoeren!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.