Kennis van

Training Preventiemedewerker

Preventiemedewerker worden?

Heeft jullie organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook jullie organisatie gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de (online) training van BOL training en advies en word binnen 2 dagdelen preventiemedewerker.

Iedere organisatie moet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan een gezond en veilig bedrijfsklimaat. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Iedere organisatie is gebaat bij een gezonde en veilige werkomgeving. Of het nu gaat om het voorkomen van brand of de hoogte van het bureau, elk risico dat verzuim kan veroorzaken moet zo klein mogelijk worden gemaakt. Heel vaak ligt de oplossing in het bespreekbaar maken van het gevoel of de waarnemingen die zijn gedaan in de RI&E. Door het uitvoeren van deze risico inventarisatie en evaluatie krijgt de organisatie een goed inzicht in de risico’s binnen een bedrijf.

Het Plan van Aanpak is de lijst met risico’s die kan en moet worden aangepakt. Hierbij is de preventiemedewerker de aangewezen persoon om de risico’s en oplossingen bespreekbaar te maken en advies uit te brengen.

Wat houdt de training preventiemedewerker in?

De cursus preventiemedewerker duurt 2 dagdelen.

Zoals gezegd behandelen wij tijdens de preventiemedewerker cursus alleen onderwerpen die ook daadwerkelijk van belang zijn in de praktijk. Het betreft de volgende thema’s:

 • Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Overleg en communicatie met OR, PVT en Management
 • Arbowetgeving
 • Arborisico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbodienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.