Kennis van

Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart.

Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart.

Een organisatie breed digitaal PSA-onderzoek dat zorgt voor impact. Al vele organisaties hebben het ingezet. BOL training en advies ondersteund organisaties door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daar is ook het verdiepende PSA-onderzoek bijgekomen. De verworven data uit beide diensten bieden input voor een compleet plan van aanpak voor de organisatie. De focus ligt op wat de medewerker kan doen, maar juist ook wat de organisatie zelf kan doen.

 

De Arbowet

Psychosociale Arbeidsbelasting is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. De focus van de Nederlandse Arbeidsinspectie ligt op de onderwerpen werkdruk, beeldschermwerk, fysieke belasting en agressie en geweld. De Nederlandse Arbeidsinspectie past deze toe als referentiekader bij inspecties in de branche.

Hoe zet je succesvol een vitaliteitsproject op? - BOL training en advies

Risico Inventarisatie- en Evaluatie

Ook in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) dienen, naast andere arbeidsrisico’s, alle thema’s in relatie met PSA te worden geïnventariseerd en de mate van het risico te worden vastgesteld. Blijkt uit de RI&E dat er functies en/of teams zijn met een risico op te hoge werkdruk en werkstress, dan dient men hierop een verdiepend onderzoek uit te voeren.

Het Psychosociaal arbeidsbelasting (PSA) onderzoek brengt minder zichtbare risico’s in beeld, zoals langdurig zitten, beeldschermwerk, een hoge werkdruk of ongewenst gedrag. Dit wordt gedaan via een vragenlijst op een beveiligd online platform. De resultaten uit het onderzoek geven inzicht om effectieve maatregelen te treffen.

Wat levert het op?

Medewerkers met een goede gezondheid, een stevige motivatie, actuele kennis en vaardigheden en een goede werk-privé balans zijn in staat optimale arbeidsprestaties te leveren, nu en in de toekomst. Zij zijn duurzaam inzetbaar en zeer waarschijnlijk ook optimaal productief.

Meer informatie over PSA onderzoek!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.