Kennis van

RI&E actueel houden!

De RI&E volledig en actueel

Wist je dat BOL training en advies de Risico Inventarisatie en Evaluatie als een dynamisch en “levend” document ziet? Een RI&E kan soms nog wel eens als een papieren tijger gezien worden. Juist om die reden hebben wij een ‘Servicecontract‘ ontwikkeld om jullie organisatie volledig te ontzorgen!

 

Vervolg van de RI&E

Het voltooien en laten toetsen van de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak, is voor de organisatie de start om zorg te dragen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn) van de medewerkers. De maatregelen, die zijn geadviseerd in elk Plan van Aanpak, worden in een tijdspad geplaatst ter uitvoering. Ook kun je in het door ons aangeleverde PvA zien wie er verantwoordelijk is voor welke maatregel. Vervolgens gaat de organisatie aan de slag met de maatregelen. Dit dient ook bijgehouden te worden.

Het is van belang om de voortgang in de oplossing van de Plannen van Aanpak structureel te borgen. Zodoende is de effectiviteit van de genomen maatregelen duidelijk en kan jullie organisatie laten zien dat jullie voldoen aan de geldende wetgeving en eigen ontwikkelbehoefte met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Dat zorgt voor duidelijkheid! Er dient periodiek een evaluatie van de RI&E en het Plan van Aanpak te worden uitgevoerd.

De actuele stand van zaken moet worden verwerkt in een actuele, complete en betrouwbare rapportage. Dit gedurende de looptijd van de RI&E, die in basis 3 jaar bedraagt. Maar waar haal je de tijd vandaan om deze rapportage effectief bij te houden?

Wij helpen je met ons servicecontract!

Hier heeft BOL training en advies een oplossing voor ontwikkeld! Het 3 jarige servicecontract om de Risico Inventarisatie en Evaluatie up-to-date te houden. De uitvoering van het servicecontract vindt plaats in samenwerking met Arbo-adviseurs, leidinggevenden, medewerkers, OR en andere sleutelfiguren indien gewenst. Vervolgens worden een geactualiseerde rapportage en een concernbrede samenvatting opgemaakt. Jullie organisatie heeft hiermee continue zorg voor arbeidsomstandigheden en maakt dit aantoonbaar via een Planning & Control cyclus.

Meer informatie over de RI&E!

Wat levert het op?

Een organisatie die hun risico’s in beeld blijft houden, en constant zorg draagt voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers, creëert een optimaal werkklimaat. Dit draagt positief bij aan de productiviteit en motivatie van de medewerkers! Wil jullie organisatie ook volledig ontzorgd worden in het actueel houden van de RI&E, neem dan hier contact op met een van onze adviseurs! Wij denken graag met je mee!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.