Verdiepende onderzoeken (RI&E).

Hybride werken

Wat een aantal jaar geleden maar langzaam ontwikkelde, werd snel voor velen een nieuwe werkelijkheid. Goed dat je aan de slag gaat met hybride werken; het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Wat je hiervoor nodig hebt is een hybride werkomgeving.

Wij hebben hiervoor een uitgebreide checklist ontwikkeld die ondersteunt in het realiseren van een hybride werkomgeving. Bewust nadenken over hoe het nieuwe, hybride werken eruitziet, is in meerdere opzichten van belang!

Met deze checklist voeren we het verdiepende onderzoek snel en doeltreffend uit. Wij nemen de resultaten direct op in de RI&E, waardoor je de nodige maatregelen direct kunt uitvoeren.

Ondermijning

Bij de controle op ondermijnende activiteiten worden handhavers, toezichthouders, BOA’s en buitendienstmedewerkers regelmatig blootgesteld aan risicovolle situaties. Denk hierbij aan zaken als drugsafval en -laboratoria, illegaal wonen en vastgoedfraude.

We hebben speciaal hiervoor een gezond- en veiligheidsmodule ontwikkeld in de vorm van een Taak Risico Analyse (TRA). Gezondheid, veiligheid, welzijn en milieuaspecten komen hierin uitgebreid aan bod.

Met deze module voeren we het verdiepende onderzoek snel en doeltreffend uit. We nemen de resultaten direct op in de huidige RI&E, waardoor je de nodige interventies direct kunt uitvoeren.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Veel werknemers werken tegenwoordig onder hoge druk. Dit heeft effect op hun mentaal functioneren en algeheel welzijn. Het kan het plezier in het werk verminderen, werknemers kunnen uitvallen met psychische klachten, maar ook de werksfeer en productiviteit kunnen hieronder lijden.

Wij hebben hiervoor een uitgebreide vragenlijst met verdiepende interviews ontwikkeld die inzicht geeft in de totale werkdruk en werkstress bij je medewerkers. Het resultaat is een passende aanpak van werkdruk binnen jouw organisatie.

Met deze checklist voeren we het verdiepende onderzoek snel en doeltreffend uit. Wij nemen de resultaten direct voor je op in de RI&E.

Biologische agentia

Buitendienstmedewerkers verrichten allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte en kunnen blootgesteld worden aan biologische agentia.

Ook de Boa’s, sociaal rechercheurs en consulenten kunnen gezondheidsschade oplopen. Zij werken in omgevingen met risicogroepen (huisdieren, mensen met verzwakte gezondheid, uitheemse ziektes, drugsverslaafden, agressieve personen). Zij kunnen gebeten, gekrabd, bespuugd of gestoken worden en lopen risico op besmetting.

Om inzichtelijk te krijgen welke rol biologische agentia speelt binnen jullie organisatie, gaan wij met de medewerkers in gesprek en borgen wij alle belangrijke informatie in een handboek.

Integrale agressie preventie

De veiligheid van de medewerker gaat boven alles. Door aandacht te besteden aan veiligheid en preventie, maatregelen tijdens incidenten, norm meting en opvang en nazorg gaat de hoeveelheid en mate van agressief gedrag naar beneden.

Agressie-preventie begint met het uitvoeren van een RI&E. In de RI&E komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod, beleid agressie en geweld, agressie- protocol, incidenten registratie, voorlichting, instructie en training, procedures en werkinstructies.

Het Plan van Aanpak vormt het fundament om gerichte preventiemaatregelen en trainingen in te zetten om agressie en geweld terug te dringen.

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.