Vitaliteits Trainingen

Preventief Medisch Onderzoek

Een PMO is een goede manier om inzicht te krijgen, bewustwording te creëren en aandacht te geven aan vitaliteit binnen de organisatie.

Wanneer je als organisatie een PMO gaat uitvoeren ontvangen de werknemers een paar weken van te voren een (vrijblijvende) uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek vullen de medewerkers een digitale vragenlijst in over onderwerpen als stress, slaapgedrag etc.

Daarop volgen de metingen. De metingen bestaan o.a. uit onderdelen als BMI, glucose, cholesterol, bloeddruk, hartslag, spiermassa, botmassa. De werknemer krijgt direct aansluitend op het onderzoek een persoonlijke terugkoppeling.

De rapportage van de onderzoeken en resultaten krijgt de werknemer mee naar huis. De individuele rapporten worden niet gedeeld met de werkgever. De werkgever krijgt wel een rapport op organisatieniveau.

Werkplekonderzoek: vitaliteit op de werkvloer

Een vitale organisatie begint bij goede zorg voor de medewerkers. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en door medewerkers een gezonde werkgewoonte aan te leren, wordt de productiviteit bevordert.

Daarnaast richt een werkplekonderzoek zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving.

Uit ergonomisch oogpunt is dergelijk onderzoek voor een deel vaak aan de late kant. Preventief inzetten op een vitale werkplek is daarom van cruciaal belang. Onze ergotherapeuten en fysiotherapeuten ondersteunen jullie bij het creëren van een vitale werkplek, waarop al jullie medewerkers klachtenvrij kunnen werken!

Leefstijl coaching

Een (individueel) coachtraject gericht op het bevorderen van het werkvermogen en het bewerkstelligen van de duurzame inzetbaarheid. Onze vitaliteit coachen begeleiden jullie medewerkers desgewenst incompany! Laagdrempelig met groots resultaat:

  • Positief voor zowel organisatie als medewerker
  • Medewerker zet stappen om duurzaam aan het werk te blijven
  • Gerichte doelen en acties voor de medewerker
  • Stimuleert het werkvermogen van de medewerker
  • Draagt bij aan vitaliteit van de medewerker op de werkvloer
  • Medewerkers kunnen zo gezond en lang mogelijk hun werk doen

Vitaliteitstrainingen: vitaliteit op de werkvloer

Onze trainingen en workshops zijn altijd maatwerk. Vitaliteit is een thema dat steeds belangrijker wordt op de werkvloer. Ons aanbod speelt daarom ook in op verschillende vitaliteitsthema’s als bureau Yoga, stress de baas, slaap je fit, slimme management en hybride werken.

Vitale medewerkers bruisen van de energie. Ze zijn weerbaar en gemotiveerd. Daarnaast zijn ze productiever, zorgen voor meer tevreden klanten, verzuimen minder vaak en zullen minder snel geneigd zijn om ander werk te zoeken.

Wij geloven wij in de kracht van amplitie. Amplitie concentreert zich niet enkel op risicogroepen of medewerkers die nu ziek zijn, maar kijkt naar het versterken van de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van alle medewerkers, nog voordat structureel verzuim optreedt. Op feiten gebaseerde interventies staan hierbij centraal!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.