Het Interventieteam

Waakzaam en veilig in iedere omgeving

Een interventieteam is essentieel voor het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid binnen diverse omgevingen. Deze teams worden samengesteld met als doel een veilige en stabiele omgeving te creëren, niet alleen voor werknemers en cliënten, maar ook voor burgers, scholieren en hun ouders. Interventieteams vormen een effectieve organisatiestructuur, speciaal ontworpen om adequaat te reageren op (potentiële) agressiesituaties die het normale dagelijkse leven overstijgen.

Deze teams kenmerken zich door een proactieve aanpak, waarbij vanuit het kernproces wordt gedacht en gehandeld. Ze zijn strategisch georganiseerd en geleid, met de flexibiliteit om slim en effectief in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Zo draagt het interventieteam bij aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en beschermd kan voelen.

Het belang van een interventieteam

Een interventieteam dat gespecialiseerd is in het beheren van agressie incidenten leunt sterk op training in communicatieve en psychologische vaardigheden. Deze training rust hen uit met technieken voor verbale de-escalatie en conflictoplossing, waardoor ze effectief kunnen reageren zonder de noodzaak van fysieke interventie.

Daarnaast is het trainen van het interventieteam belangrijk voor het beheren van stressvolle situaties. Het stelt de teamleden in staat om kalm en gefocust te blijven onder druk, wat cruciaal is voor het maken van weloverwogen beslissingen. Dit niet alleen waarborgt de veiligheid van alle betrokkenen, maar vermindert ook juridische risico’s en beschermt de reputatie van de organisatie als een veilige en verantwoordelijke omgeving.

Een bekwaam interventieteam

De training van het interventieteam combineert technische vaardigheden met de juiste communicatie om effectief om te gaan met verschillende situaties. Aanvankelijk ligt de focus op het herkennen en de-escaleren van emotie en agressie. De teamleden leren hoe ze een agressor kunnen kalmeren en, indien nodig, deze persoon op een veilige en effectieve manier uit het gebouw kunnen begeleiden. Hierbij is de juiste positionering tijdens een interventie essentieel, zodat het team zonder verdere escalatie van de situatie effectief kan opereren.

Daarnaast krijgen de teamleden training in het bieden van ondersteuning en nazorg aan collega’s, wat cruciaal is voor het welzijn van het personeel en het behoud van een positieve werkomgeving. Ze worden ook vaardig in het ondersteunen en begeleiden van omstanders, wat bijdraagt aan de algemene veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen. Verder leren zij effectieve gespreksvoering en het evalueren van incidenten om de veiligheidsprocedures en -protocollen continu te verbeteren. Deze holistische benadering zorgt ervoor dat het interventieteam goed voorbereid is op een breed scala aan scenario’s, waarbij de veiligheid en stabiliteit van de omgeving voorop staan.

Wist je dat!?

Wist je dat uit recent onderzoek blijkt dat de inzet van agressie-interventieteams een aanzienlijke vermindering van incidenten kan betekenen? Studies tonen aan dat in omgevingen waar deze teams actief zijn, er tot 40% minder meldingen van ernstige agressiegevallen zijn. Dit benadrukt niet alleen het belang van een goed opgeleid en alert interventieteam, maar toont ook aan hoe effectief deze teams kunnen zijn in het creëren van een veiligere en meer harmonieuze werkomgeving.

Klantverhaal

Gemeente Altena heeft met veel enthousiasme deelgenomen aan de training van het interventieteam en heeft waardevolle inzichten opgedaan voor effectievere gemeentelijke interventies

Daarvoor bieden wij de training "Het Interventieteam" aan.

Organisatie

Gemeente Altena

Soort training

Het Interventieteam

Meer weten?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070kim@boladvies.nl

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.