Verhaal van

Gemeente Vught

Werkplekonderzoek Gemeente Vught

Wij hebben onlangs een werkplekonderzoek uitgevoerd bij de Gemeente Vught. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de fysieke belasting van medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en om aanbevelingen te doen om de werkplek te optimaliseren.

Tijdens het onderzoek werden de werkzaamheden van verschillende medewerkers geobserveerd en werden er metingen gedaan van bijvoorbeeld de zithouding, de lichtinval en de geluidsniveaus op de werkplek. Ook werden er interviews afgenomen om meer inzicht te krijgen in de ervaren fysieke belasting en eventuele klachten die medewerkers ondervinden.

Op basis van de verzamelde data werden er verschillende aanbevelingen gedaan om de werkplek te optimaliseren.

Het resultaat

Het werkplekonderzoek van BOL Training en Advies heeft dus bijgedragen aan een gezondere en veiligere werkomgeving voor medewerkers van de Gemeente Vught. Dit onderstreept het belang van regelmatige werkplekonderzoeken om de fysieke belasting van medewerkers te verminderen en het welzijn en de productiviteit te bevorderen.

 

Meer informatie over een werkplekonderzoek!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.