Verhaal van

SWZ

Psychosociale arbeidsbelasting in kaart.

Een organisatie breed digitaal PSA-onderzoek dat zorgt voor impact. SWZ heeft het ingezet. BOL training en advies draagt hier sinds 2020 aan bij door het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Sinds 2022 is daar het PSA-onderzoek bijgekomen. De verworven data uit beide diensten bieden input voor een compleet plan van aanpak voor de organisatie. De focus ligt op wat de medewerker kan doen, maar juist ook wat SWZ zelf kan doen.

Psychosociale Arbeidsbelasting is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. De focus van de Nederlandse Arbeidsinspectie ligt op de onderwerpen werkdruk, beeldschermwerk, fysieke belasting en agressie en geweld. De Nederlandse Arbeidsinspectie past deze toe als referentiekader bij inspecties in de branche.

Ook in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) dienen, naast andere arbeidsrisico’s, alle thema’s in relatie met PSA te worden geïnventariseerd en de mate van het risico te worden vastgesteld. Blijkt uit de RI&E dat er functies en/of teams zijn met een risico op te hoge werkdruk en werkstress, dan dient men hierop een verdiepend onderzoek uit te voeren.

“We worden in het hele proces compleet ontzorgd door BOL training en advies. De lijntjes zijn kort en dat zorgt voor een vlot doorlopend project.”
Psychosociale arbeidsbelasting in kaart - klantverhaal SWZ - BOL training en advies
Logo SWZ - BOL training en advies

Het verdiepende onderzoek

Het Psychosociaal arbeidsbelasting (PSA) onderzoek brengt minder zichtbare risico’s in beeld, zoals langdurig zitten, beeldschermwerk, een hoge werkdruk of ongewenst gedrag. Dit wordt gedaan via een vragenlijst op een beveiligd online platform. De resultaten uit het onderzoek geven inzicht om effectieve maatregelen te treffen.

Lees meer over het PSA onderzoek

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.