Preventiemedewerker

De centrale rol van de Preventiemedewerker

De preventiemedewerker speelt een cruciale rol binnen jouw organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden. Met hun uitgebreide kennis op het gebied van preventie en bescherming, zijn zij fundamenteel in het vormgeven van veilige en gezonde werkplekken.

Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de preventietaken binnen je organisatie. In de praktijk is het vaak zo dat de preventiemedewerker samenwerkt met de directie, leidinggevenden, de HR-afdeling en de werknemers om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Deze samenwerking is cruciaal om een integraal beleid te ontwikkelen dat zowel veiligheid als gezondheid op de werkvloer bevordert en ondersteunt.

De sleutelrol in veiligheid

De preventiemedewerker vormt een essentiële schakel in jouw organisatie, vooral als het gaat om het voldoen aan verplichtingen rond veilig en gezond werken. Deze rol gaat verder dan alleen het naleven van regelgeving; een preventiemedewerker brengt een aanzienlijke toegevoegde waarde met zich mee. Door hun expertise en inzicht helpen ze bij het identificeren en beheersen van potentiële risico’s op de werkvloer. Dit draagt niet alleen bij aan het creëren van een veiligere werkomgeving, maar verbetert ook de algehele arbeidsomstandigheden.

Een gezonde en veilige werkplek leidt tot hogere werknemerstevredenheid, minder ziekteverzuim, en een positieve bedrijfscultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen. Dit alles levert een directe bijdrage aan de productiviteit en efficiëntie binnen jouw organisatie.

De weg naar een veilige werkplek

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om een preventiemedewerker aan te stellen binnen je organisatie. Volgens de wetgeving moet deze persoon een werknemer van jouw organisatie zijn. De rol van preventiemedewerker kan vervuld worden door diverse personeelsleden, zoals een arbo-/BHV-coördinator, personeelsfunctionaris, leidinggevende, specialist, of zelfs een werknemer uit je BHV-organisatie.

Om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen, is kennis over arbeidsrisico’s, relevante wetgeving, arbomaatregelen op de werkvloer, en strategieën voor effectieve veiligheidsaanpak essentieel. Wij ondersteunen je graag in dit proces. Onze expertises bieden je alle benodigde kennis en praktische handvatten om effectief aan de slag te gaan, waardoor je direct een positieve impact kunt maken op de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Taken van de preventiemedewerker

  • Actieve deelname aan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • Adviseren over maatregelen voor een effectief arbeidsomstandigheden- en veiligheidsbeleid.
  • Implementatie en medewerking aan deze veiligheidsmaatregelen.
  • Het geven van voorlichting en training over veiligheidsbewustzijn.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van het arbobeleid.
  • Coördinatie en samenwerking met de BHV-organisatie.
Klantverhaal

Wij zijn door de training preventiemedewerker aanzienlijk verrijkt, wat leidde tot een veiligere en gezondere werkomgeving binnen onze organisatie.

Daarvoor bieden wij de training "Preventiemedewerker" aan.

Organisatie

Gemeente Zevenaar

Soort training

Preventiemedewerker

Meer weten?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070pieter@boladvies.nl

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.