Psychosociale Arbeidsbelasting

Een prioriteit voor werkgevers

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vormt een significant arbeidsrisico binnen organisaties en is de oorzaak van meer dan 30% van het ziekteverzuim dat gerelateerd is aan het werk. De Arbowet definieert PSA als factoren die stress veroorzaken in de werkomgeving, waaronder werkdruk, pesten, seksuele intimidatie, en agressie en geweld. Deze elementen hebben een aanzienlijke invloed op het welzijn en de prestaties van werknemers. Ze kunnen resulteren in uiteenlopende problemen zoals stress, verlies van werkplezier en verminderde concentratie.

De Arbowet stelt dat werkgevers de verplichting hebben om maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag en excessieve werkdruk. Het ontwikkelen van een effectief PSA-beleid begint met het opstellen van een gestructureerd stappenplan. Dit plan dient gericht te zijn op het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van de factoren die bijdragen aan psychosociale arbeidsbelasting, ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Bewustwording tot actie

Het aanpakken van PSA binnen een organisatie begint met bewustwording van de huidige situatie. Een gericht PSA-onderzoek biedt inzicht in de mentale en emotionele gezondheid van werknemers, en levert zowel werknemers als werkgevers praktische aanknopingspunten om deze risico’s effectief aan te pakken. Met de ondersteuning van een preventiemedewerker kunnen deze inzichten omgezet worden in doelgerichte maatregelen.

Een PSA-onderzoek is vaak een essentieel onderdeel van de acties die voortvloeien uit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit is met name relevant wanneer er signalen zijn van een hoge werkdruk of andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting.

Aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting

De aanpak van PSA in organisaties wordt uitgevoerd door een gestructureerd en meervoudig proces. Dit proces begint met het inzetten van gevalideerde vragenlijsten, die zorgvuldig op maat worden samengesteld om specifieke aspecten van PSA binnen de organisatie te identificeren en te evalueren. Deze vragenlijsten zijn ontworpen om een nauwkeurig beeld te geven van de huidige werkomstandigheden en de mentale en emotionele gezondheid van de medewerkers.

Een belangrijk aspect van dit proces is de actieve betrokkenheid van de medewerkers. Zij krijgen toegang tot een eigen portaal waar ze zelfstandig met de geïdentificeerde aandachtspunten aan de slag kunnen gaan. Voor de organisatie zelf wordt een uitgebreide rapportage gegenereerd. Deze rapportage biedt een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent PSA en reikt concrete aanbevelingen aan over hoe de organisatie de psychosociale arbeidsbelasting kan verlagen. Dit stelt het management in staat om gerichte maatregelen te nemen en een veiliger en gezonder werkklimaat te bevorderen.

Wist je dat..

In de aanpak van PSA, naast het gebruik van vragenlijsten en persoonlijke portalen, persoonlijke gesprekken een cruciale rol spelen? Deze gesprekken bieden een extra dimensie van individuele aandacht en ondersteuning, essentieel voor het adresseren van specifieke problemen die mogelijk niet volledig via de vragenlijsten aan het licht komen. Deze holistische benadering, die zowel digitale tools als persoonlijke interactie omvat, biedt organisaties een effectieve methode om het welzijn van hun werknemers te verbeteren.

Klantverhaal

Wij van Gemeente Reimerswaal zien het onderzoek naar PsychoSociale Arbeidsbelasting als een waardevol startpunt voor ons effectieve PSA-beleid.

Daarvoor bieden wij het onderzoek "PsychoSociale Arbeidsbelasting" aan.

Organisatie

Gemeente Reimerswaal

Soort onderzoek

Psychosociale Arbeidsbelasting

Meer weten?

Wij sparren graag met je over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0165 518070rick@boladvies.nl

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.