Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het belang van een PMO

Gezondheidsrisico’s op de werkplek beperken zich niet alleen tot het werk zelf; de leefstijl van je werknemers is eveneens een sleutelfactor voor gezond en veilig werken. Leefstijlkeuzes zijn persoonlijk, maar als werkgever kun je jouw werknemers voorzien van inzichten in hun gezondheid en hen motiveren om proactief te werken aan een gezondere levensstijl. Door te investeren in de gezondheid van je werknemers met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), kun je uitval voorkomen.

Een PMO is een arbeidsgeneeskundig onderzoek gericht op het voorkomen van beroepsziekten en het bevorderen van de gezondheid, het functioneren en de langdurige inzetbaarheid van werknemers. Het gaat verder dan de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken (PAGO) door naast onderzoeken gericht op arbeidsrisico’s ook leefstijlonderzoek te omvatten. Het PMO is een essentieel instrument om fysieke en mentale gezondheidstrends bij je werknemers te identificeren en hun gezondheid actief te bevorderen.

Boost organisatieprestaties met een PMO

Als je investeert in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor jouw team, pluk je daar de vruchten van. Een PMO onthult niet alleen vroegtijdig mogelijke gezondheidsrisico’s, maar toont ook aan dat jij als werkgever de gezondheid en het welzijn van je medewerkers serieus neemt.

De manier waarop jouw medewerkers leven, heeft een subtiele, maar significante impact op het succes van jouw organisatie. Medewerkers die vitaal zijn, laten hogere productiviteit zien en melden zich minder vaak ziek. Door het inzetten van een PMO krijgen zij inzicht in hun persoonlijke gezondheid en worden zij zich bewuster van de voordelen van een gezonde levensstijl. Ze krijgen praktische tips mee om veilig en gezond te kunnen werken en leven. Zo draagt een PMO bij aan een sterker en gezonder team binnen jouw organisatie.

De sleutel tot effectieve werknemersgezondheid

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) moet specifiek zijn, aangezien geen enkele werknemer, functie, of organisatie hetzelfde is. Het is cruciaal dat het PMO nauwkeurig aansluit bij de behoeften van jouw organisatie en medewerkers. Bij het opzetten van een PMO op maat, dat is afgestemd op specifieke functies, is het essentieel om de restrisico’s, geïdentificeerd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), in overweging te nemen.

De basis van elk PMO omvat een gevalideerde vragenlijst die de huidige gezondheid van de werknemer in kaart brengt, samen met biometrische gegevens en een bloedonderzoek. Afhankelijk van de restrisico’s uit de RI&E en jouw specifieke verwachtingen, kunnen er extra onderzoeken worden toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het PMO volledig is afgestemd op de unieke kenmerken van jouw organisatie en bijdraagt aan een gezonder en efficiënter werkend team.

Het PMO in 5 stappen

Stap 1: Opstellen van het Onderzoek
Samen met jou bepalen we de inhoud van het PMO, gebaseerd op de specifieke wensen en de restrisico’s die uit de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) naar voren komen.

Stap 2: Uitvoering van het Onderzoek
Voorafgaand aan het PMO sturen we de vragenlijsten per e-mail. Tijdens het PMO worden de resultaten van deze vragenlijsten besproken met de keuringsarts.

Stap 3: Advies en Doorverwijzing
Afhankelijk van de uitkomsten van het PMO bieden wij de werknemer advies over hoe zijn of haar gezondheid te behouden of te verbeteren is. Indien nodig verwijzen we door naar een specialist.

Stap 4: Rapportage aan de Werknemer
Elke deelnemer ontvangt na het PMO een gedetailleerd persoonlijk rapport, inclusief de resultaten en het bijbehorende advies.

Stap 5: Rapportage aan de Werkgever
Bij deelname van meer dan 7 werknemers verstrekken we een groepsrapportage. Hierin worden trends en verbeterpunten op het gebied van motivatie, prestatie en werkvermogen belicht. Deze gegevens bieden waardevolle inzichten voor het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie.

Klantverhaal

Het Preventief Medisch Onderzoek was zeer positief, met deskundige zorg en persoonlijke aandacht, en gaf waardevolle gezondheidsinzichten die mijn bewustzijn en motivatie om gezonder te leven verhoogden.

Organisatie

Gemeente Noardeast-Fryslân

Soort PMO

PMO basis + verdiepende onderzoeken

Ontdek meer over het Preventief Medisch Onderzoek .

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.